Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (028) 625 66668
Hotline: 091.322.0008
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype
Hotline: (028) 625 66668
Hotline: 091.311.0006
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype
Hotline:
Hotline: 088 8878 7568
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Nhận định của học viên

Quy Định Đối Với Học Viên

 
1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
a.     Học viên mới sẽ được đăng ký dự thi kiểm tra trình độ, tư vấn và xếp lớp phù hợp
b.     Khi đăng ký, học viên cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu học viên và nộp 01 tấm hình (2x3) để làm thẻ học viên
c.      Học viên được sắp xếp thi xếp lớp trực tiếp hoặc trực tuyến theo lịch thi đã thông báo trên biên lai nộp lệ phí thi xếp lớp. Trung tâm sẽ không giải quyết các trường hợp đến thi trễ mà không báo trước
2. CHUYỂN ĐỔI LỚP:
a.    Học viên phải học đúng lớp đã đăng ký
b.    Trong tuần đầu tiên của khóa học, học viên có quyền đề nghị được đổi lớp nếu thấy trình độ không phù hợp với lớp đang học. Việc chuyển đổi lớp phải có ý kiến của Trưởng cơ sở và phải phù hợp với kế họach mở lớp của Trung tâm
c.    Trung tâm không chấp nhận các trường hợp đổi lớp khi học viên đã thi xếp lớp.
3.   HỌC PHÍ:
a.    Hoàn học phí:
-        Học phí sẽ được hoàn lại trong trường hợp Trung tâm không xếp được lớp cho học viên trong tuần tiên của khóa học.
-        Học phí không được hoàn trả trong thời gian học viên xin bảo lưu, chuyển đổi lớp nhưng lớp mới vẫn chưa khai giảng hoặc bị thất lạc biên lai.
b.   Bảo lưu học phí:
-        Trung tâm chỉ xem xét bảo lưu học phí khi học viên đang hoặc chưa theo học khóa được xếp vì lý do bệnh tật kéo dài hoặc công tác đột xuất dài hạn (phải có giấy xác nhận của cơ quan, bệnh viện có thẩm quyền và đơn xin bảo lưu đính kèm).
-        Thời gian bảo lưu tối đa là 01 khóa. Và chỉ giải quyết cho bảo lưu trong 2 tuần đầu tiên của khóa học.
c.    Giảm học phí:
-        Học viên được giảm học phí theo quy định chung của Trung tâm cho từng khóa học tại từng cơ sở (nếu có)

Học phí được giảm theo từng thời điểm của khóa học (xem thông báo chi tiết về mức giảm được niêm yết tại phòng ghi danh)